News and opinions on situation in Haiti
 
13/2/06

Urgent Alert: HLLN mande MINUSTA pa tire sou pép la ki pran lari-a pou pwoteje demokrasi e vòt yo! | HLLN ask the UN not to shoot the demonstrators, write to media and your congressperson- Demand US/Canada/France supported Boca Raton regime in Haiti respect the people’s Feb. 7th vote

 

   

HLLN Urgent Alert: HLLN mande MINUSTA pa tire sou pép la ki pran lari-a pou pwoteje demokrasi e vút yo! |HLLN ask the UN not to shoot the demonstrators. We ask our Network to write to the local and national media and your congressperson- Demand US/Canada/French supported Regime in Haiti respect the people’s Feb. 7, 2006 vote. Preval won by much more than 50% plus 1 vote. According to the Miami Herald “… foreign electoral officials said an independent survey showed Preval received 54 percent of the vote, although the survey has yet to be adjusted for blank ballots, which could reduce each candidate’s percentage points slightly. (See, below “Win for Preval would be stunning defeat for Haiti’s political elite BY JOE MOZINGO | Knight Ridder Newspapers. Feb. 11, 2006 – disregard the negative mantras against President Aristide in this article and unsubstantiated claims. Disregard the attempt by the mainstream media to separate Preval’s candidacy with the coup d’etat and his victory from the people and Lavalas Movement.)

N`OT HLLN:
Ayisyen, Jodi a HLLN voye mesaj yo an Kreyol ou Fransé pou nou

Oné e respé Ayisyen pa m yo:
Men twa ou kat atik pou ede nou kontinye rele AMWE, sou moun koudeta lan KEP, ki ap eseye anile vút pép la ankú!!!! Nap mande moun sa yo pou yo kite pép la VIV!!
Respekte la lwa, respekte Konstitisyon an, respekte vút pép la!

Men sa nou kapab fé pou ede pép Ayisyen:

1. Ekri KEP a, lan: contact@cep-ht.org
(Gade ekxamp lét Paul Chosi voye bay KEP a, nou mete anba..)

2. Ekri primature at lan: primature@list.primaturehaiti.org
(Gade lét Jafrikayiti voye bay , ki anba a)

Leve vwa nou byen WO.

Mande KEP e Gwo Jera, pou yo respekte la lwa, respekte Konstitisyon an, respekte vút pép la!

Sak pi PLIS enpútan, pa BLIYE ekri MEDYA Ayisyen e medya enténasyonal yo.
Di yo fé travay yo! Montre le mond antye MAGOUY kap fét pou anile vút pép la ankú! Fúk rejim teknokrat sa ke OAS/UN/US/France/Canada sipúte an Ayiti, fúk yo respekte la lwa, respekte Konstitisyon an, respekte vút pép Ayisyen an!

1. Ekri medya nasyonal e lokal (Kontak pou medya Ayisyen yo nap jwen anba a, lan e-mail sa)

Pou medya enténasyonal, ale wé: US Local and national media www.margueritelaurent.com/contactinformation/local-national-media.html

2. Pou moun lan Diaspora a – Ekri Kongrésman e Senaté pa w yo:
Contact US Congress www.margueritelaurent.com/contactinformation/uscongress.html

Canadian Contact info for Canadian citizens: go to: www.margueritelaurent.com/campaigns/campaignone/presswork/Canadiancontactinfo.html)

**********************************************************

Men yon komanté ki te vinn jwen mwen yé:

“Feb. 12, 2006
To: erzilidanto@yahoo.com

Mwen ta renmen atire atansyon ezili sou direkté egzekitif Konséy Elektoral Ayiti a ki pa yon manm ofisyél konséy la, li pa gen okenn kalifikasyon ni otorite legal pou pibliye rezilta ofisyél eleksyon 2006 yo. Pa bliye se Gerard Latortue ki te nonmen nonm sa a; Jacques Bernard, kúm patwon Konséy Elektoral la ki, dapre lalwa pa ta dwe gen yon patwon.”

N’enpút lút moun ki vle voye bon enfúmasyon konsa pou Ezili Dantú pataje ak pép la, e ak kominote enténasyonal la, ki kapab ede nou bare vúl Gwo Jera, Ti Béna e mét Washington Chimére yo. M ap tan nou, prese, prese!

Semén sa, n’ap fé efú, jan nou kapab, an kreyol, pou remésye pép Ayisyen pou kouraj yo montre le mond antye, lan de zan koudeta sa a.

Lawouze fé banda toutan soley pa leve.

Finalman, soley leve lan CNN e New York Times. Yo di mwen ke menm NDI (National Democratic Institute) bay Preval 54%. Soley deja LEVE. Vúl vút pép la, fwa sa, li pakapab fét! Bliye sa Ti Béna. Al mande Gwo Jera yon ti chanb pou kache lan kay li a lan Boca Raton. Kite pép la en repo. Laverite deja deyú!

Preval geyen. Pwen, pa vigul.

Nou lan Diaspora, n’ap kanpe avék pép la. Nou mande tout gouvénman ki genyen twoup yo lan MINUSTA pou yo pase twoup yo lúd PA TIRE sou pép yo ki pran lari a. Leve kanpe manifestan yo LEJITIM!. Se demokrasi yo, yap eseye volé lan men yo. Menm moun andan KEP la, tankou Patrick Fequiere, retire kú yo nan magouy sa. Popilasyon an kanpe, li kanpe paske tout moun te wé sak pase Feb. 7, 2006. Preval geyen, se pa afe de bagay 50%, li geyen LAVALASEMENT!!!!

Kenbe fém Ayisyen, pa lage. Ede pép nou, se konsa n’ap byen ede tét nou.

Ezili Danto
Li led li LA!
Feb. 13, 2006 at 12:20pm
***************

----------Lan e-mail sa n’ap jwen:------------------
– Lét Paul Choisil voye bay KEP

– Lét Jafrikayiti voye bay “Premier Ministre” Latortue

– Esplikasyon sou sak ap pase kounyeya, Post de Jafrikayiti

– Le CEP en flagrant élit de contradiction
DERNIERE HEURE ! | Haiti En Marche

– Les résultats apparaÓtront enfin sur le site – 11 : 59 pm, trés tardivement samedi soir. | Haiti En Marche

– Win for Preval would be stunning defeat for Haiti’s political elite
BY JOE MOZINGO | Knight Ridder Newspapers, Feb. 11, 2006 (Kote yo di ke entenasyonal obséve yo dit Preval genyen pa 54% san, si ou pa konte vút “blan yo°”)

*****************************************************
Date: Sat, 11 Feb 2006 13:24:03 -0800
From:”Paul Choisil”
To: contact@cep-ht.org, erzilidanto@yahoo.com
Subject:Le retard injustifie des resultats complets de l’election presidentielle 2006 CEP,

Faites attention. Le monde entier vous surveille.
Depuis hier soir, vous affichez le mÍme résultat partiel correspondant – la moitié des procés-verbaux.

Ces indications gÍlent – 50%, la voix du peuple.

Partout dans le monde, ce retard crée des soupÁons que des manoeuvres son en train de se concocter pour diminuer le choix du peuple.

Au cas ou ces soupÁons s’avéraient corrects, vous devriez répondre de ces actions et de leur conséquences.
Vox populi vox Dei.

Paul Choisil

*****************************************************
Lét Jafrikayiti voye bay “Premier Ministre” Latortue
*
Bulletins du “Premier Ministre” Latortue
RE: [Primature] Résulats partiels du scrutin du 7 fevrier 2006
TO: primature@list.primaturehaiti.org

Messieurs et dames les pantins,

Je vous prie de garder vos bulletins de presse pour vous-mÍmes. Le Peuple haitien a déja informé le monde de son choix de Président.

Je remarque que vous cachez jusqu’a présent les résultats du lesgilatif. Vous négociez les chiffres?

Bandes de Conzés, n’avez vous donc aucune honte ! ?

Mwen pa kwé pép Ayisyen te janm genyen yon jenerasyon ki bay moun malpwop konsa. Nou ilegal, nou vyolan, nou sot epi nou pa janm wont. Sél sa mwen rete pou mwen di ekip salopri defakto nou an, séke si semenn sa a nou fé yon masak anko sou pép saa ki te ranmase kouraj li pou li remét pouvwa prezidansyél la bay René Garcia Préval, non sélman gen pousuit jidisyé k ap fét, men mwenmenm pésonélman mwen bannou garanti ke m ap mete tout kouray mwen nan jefo ki va fét pou lajistis fé nou peye tout krim nou komét sou yon pép inosan depi koudeta 29 fevriye 2004 la.

Pa bliye, Gwo Gérard, premyemilis restavék, sispann voye salopri kominike ou yo pou mwen. Dotanplis ou te deklare depi 7 fevriye 2006 ou t ap bay demisyon ou. Kidonk, mwen sipoze ou deja remét li bay blan ki te mete ou fé makak nan peyi a. Sispann fé bounda lou…Rompez ! Li lé pou “Cirque” lan degépi.

Jean E. Saint-Vil (Jafrikayiti)
************
Jafrikayi li ekri jodi a:

 
New post: Mon Feb 13, 2006 4:34 am

During all the hoopla about the numbers game the puppet electoral council is trying to occupy us with, it must be remembered the context in which these pre-programmed elections were being organized:

1) The first time ever, in recent memory, that Haiti holds elections with so many political prisoners

2) The major political party (Fanmi Lavalas) excluded from paticipation through various means, including the illegal exile of Party Leader Jean-Bertand Aristide, violent incarceration of potential candidate Gérard Jean-Juste until hours before the election, detention of other key party leaders – Neptune, Auguste, Mathelier etc…

3) A failed attempt by the white supremacist forces (IRI, EU etc…) to confuse the electorate by usurping the name of Fanmi Lavalas and getting a set of totally discredited sellout politicians to run in the election under that banner

4) A digital registration system and arrangement of reduced numbers of polling stations in a way to disenfrenchise the base of Fanmi Lavalas.

5) An electoral Council which represents exclusively the putschist camp

6) The constant meddling of the white supremacist powers that participated in the 2004 coup…issuing threats and unconventional statements like “Aristide is a man of the past, will not return to Haiti etc…”

So, despite of all that, the People of Haiti had indeed chosen to to replace vital organs with whey (li pap retire trip pou li mete pay !). Stunning every sponsor of the planned sham elections, it came out in full force – peaceful force – and detroyed all the myths invented by the right wing and the right-funded leftists who were all along claiming that the previous constitutional gvernment was overthrown by a “popular revolt”.

Guy Phillipe, the CIA hand man used to conduct said “revolt” has been credited with less than 2% of the votes.

As incredible as it sounds to the normal human being, the fools (international and national) who are dirtying their pants in Haiti today, have come up with a new stratagem…”blank votes” are said to consistantly register over 4% accross the country. Said “Vút blan” (properly named I must concede!) are expected to count in the total tally. Because without them, front runner René Préval will win in the first round.

So, “vút blan an” soti pou li anile vút plis pase yon milyon Ayisyen !

As we said from the very beginning. There is something stinky going on in our world these days:

Koudeta blan, Gouvénman popetwél blan, Konséy Saj blan, kat elektoral blan, Konséy elektoral blan, kandida blan, vút blan…

rezilta?

Se ta piyay ! Ayisyen ap reprann dwa granmoun yo ane sa a, nan jenerasyon sa a. Si gen Konze ki vle kontinye mache tét bese zafé ki regade yo. Jenerasyon zonbi a, sa kaba!

Noumenm nou chwazi kan. Nou ap dekrete lapémanans nan deng tout moun ki refize sivilize ase pou yo aprann viv tankou moun, nan mitan moun.

Amandla !

***********************************************

***********************************************

Le CEP en flagrant élit de contradiction
DERNIERE HEURE ! | Haiti En Marche

Le CEP en flagrant élit de contradiction

PORT-AU-PRINCE, 12 Février – Il est possible qu’un nouveau scandale politique soit sur le point d’éclater en Haíti. En effet, une énorme contradiction a été découverte dans les résultats postés samedi soir sur le site Internet du conseil électoral provisoire (CEP).

Alors qu’on est probablement – quelques heures de la proclamation officielle des résultats des élections du 7 février dernier, les résultats partiels communiqués samedi soir aux journalistes par le directeur général du CEP, Jacques Bernard, au centre de proclamation des résultats situé – l’hÙtel Montana, placent le candidat favori, René Préval, au-dessous de la barre des 50% de voix nécessaires pour éviter d’aller – un second tour.

L’ex-président Leslie Manigat reste en deuxiéme position avec 11.88%, et – la troisiéme place l’industriel Charles Henri Baker (7.76%).

C’est la premiére fois que Jacques Bernard était seul – la conférence de presse, jusqu’– présent plusieurs conseillers électoraux y ont toujours également participé. C’est une premiére surprise.

La seconde surprise est qu’il a annoncé qu’il ne donnera pas les résultats par département comme cela a été le cas pendant toute la semaine. Les procés-verbaux, a-t-il expliqué, sont arrivés en retard ce samedi.

Les résultats communiqués samedi soir par le directeur général du CEP ont donc été seulement ceux compilés pour tout le pays, tous les 10 départements géographiques, au niveau national (portant sur plus de 70% des procés-verbaux). Or les résultats nationaux sont une déduction logique des résultats départementaux. Bref, on ne peut connaÓtre les résultats nationaux sans passer par les résultats départementaux.

M. Jacques Bernard ne voulait donc pas communiquer samedi soir les résultats par département.

De la mÍme faÁon, longtemps aprés sa conférence de presse, ces derniers n’étaient toujours pas encore postés sur le site du conseil électoral provisoire (www.cep-ht.org).

***

Les résultats apparaÓtront enfin sur le site – 11 : 59 pm, trés tardivement samedi soir.

Nouvelle surprise. En peu de temps, le score du candidat René Préval avait dégringolé davantage, passant de 49.60% communiqué par le directeur général – l’hÙtel Montana, – 49.10%.

Mais coup de thé‚tre ! Alors que la colonne de résultats par candidat montre 49.10% pour le candidat de LESPWA, dans le graphe qui accompagne aussi les résultats, Préval est crédité de 52%.

En informatique, les chiffres sont arrondis, il n’y a pas de dixiéme, centiéme. Nous expliquons. Par exemple, Manigat obtient dans la colonne 11.72%, chiffre qui est plus prés de 12 : le graphe lui donne 12%. Tandis que Baker fait 8.02%, donc plus prés de 8, dans le graphe il obtient 8. Ainsi de suite…

Par contre, Préval obtient dans la colonne 49.10%, mais dans le graphe il a 52%. Conclusion : Préval ne peut pas avoir fait 49% ; il est supposé avoir fait 51% et plus, ou un peu moins de 52%.

Il y a donc une contradiction énorme, et peut-Ítre mÍme scandaleuse, entre les résultats postés dans la colonne, et ceux reflétés dans le graphe.

Or le graphe fonctionne automatiquement. C’est la machine qui le produit, une fois que les données y sont introduites. L’homme peut commettre des erreurs, mais la machine n’en commet pas.

D’o vient donc cette erreur monumentale ?

Il est facile de conclure que quelqu’un a pu changer les chiffres dans la colonne, sans avoir une connaissance suffisante en informatique. Et en ignorant que le graphe n’acceptera pas le changement. A moins que toutes les données soient re-comptabilisées, re-tabulées. De A – Z…

Que s’est-il donc passé samedi soir au centre de tabulation du CEP ? Pourquoi le directeur général Jacques Bernard s’est-il présenté tout seul – la conférence de presse – l’hÙtel Montana ? Pourquoi n’a-t-il communiqué que les résultats nationaux ? En prétextant que les résultats départementaux n’étaient pas prÍts, alors qu’ils l’étaient forcément sans quoi il n’aurait pu donner des résultats nationaux. Nous disons bien “ des résultats “ et non les résultats, car maintenant on ne peut plus savoir si ceux qu’il a communiqués samedi soir sont les vrais résultats.

Mais nouveau coup de thé‚tre dimanche matin. Aprés que l’information eut éclaté, une correction a été apportée rapido presto sur le site du CEP pour corriger l’erreur. Il était 9 : 07 am.

Cette correction, entreprise h‚tivement et sans aucune explication, peut Ítre considérée comme étant en elle-mÍme la plus grave des accusations !

En poussant un peu plus l’investigation, on a pu constater aussi que c’est avec les données concernant les nombreux candidats n’ayant pas obtenu plus de 0.9% (ils sont 33 candidats – la présidence) qu’on a pu jouer pour continuer – faire descendre le score du candidat favori. En manipulant les petits chiffres, ceux qui peuvent passer facilement inaperÁus, on peut, on peut…

Il revient au directeur général du CEP, Jacques Bernard, d’apporter la réponse – toutes ces questions. Faut-il préciser d’intérÍt capital. Que disons-nous, d’intérÍt national ! Et peut-Ítre mÍme international !

Les résultats officiels des élections doivent Ítre annoncés ce dimanche.

Haíti en Marche, 12 Février 2006
****************************

Port-au-Prince, 12 février 2006 &endash;(AHP)- Des dizaines de milliers d’haítiens sont descendus de nouveau dans les rues ce lundi – port-au-prince et dans dans la plupart des auutres gandes villes duu pays pour réclamer du conseil électoral provisoire la publication de résultats conformes au vote du 7 février.

Aprés les accusations de manipulations portées par 3 conseillers électoraux contre le directeur exécutif de l’institution électorale, Jacques Bernad, c’est un nouveau candidat – la présidence, le pasteur Chavannes Jeune qui a ffiimé reconaitre la victoire de René Preval.

“ La morale chrétienne m’empÍche de cautioner les magouilles et les manipulations commises dans le décompte des votes, a dit le pasteur jeuue, actuellementt en 4éme position dans les résultats publiés par le CEP.

Le directeur exécutif du CEP a encore rétréci le pour centage dee Preval – 48.73 dans les résultats partiels postés lundimattin sur le site internet du CEP

Le candidat de la plateforne UNION, Marc bazine , avait indiqué samedi que c’est pour René Préval que plus d’un milons d’électurs s’etaient rués vers les urnes le 7 février.

Parallélement, 1 personnne a été tuée et 4 autres blessées dans une manifestation au nord de la capittalee dans le quartier de Fleuriot.

Des manifestants ont accusé des soldats de la mssion des nations-Unies d’avoir tiré sur eux.

Le pasteur jeune, afirme que c’est un droit dont disposent les haítiens de manifester s’ils estiment que leurs votes sont en train d’Ítre detournés.

Le responssable du CARLI, l’une des plus credibles organisations haítiennes de droits de l’homme, Renan Hédouville, a appelé les responsables de la MINUSTAH dont le représedntant du secrétaire général, Juan Gabriel Valdés, – passer des instuctions aux responsables militaires pour qu’’ils fassent respecter les droits légitimes des manifestants

*******************************

Posted on Sat, Feb. 11, 2006
Win for Preval would be stunning defeat for Haiti’s political elite
BY JOE MOZINGO
Knight Ridder Newspapers

MARMELADE, Haiti – The man Haitians overwhelmingly picked to lead their country out of turmoil is a quiet agronomist of modest means, average human frailties and a hint of mischief – a notable contrast to the hubris and burning rhetoric that has defined Haiti’s bloody history.

Rene Preval, 63, entered the race long after the other well-known candidates. The man who was president from 1996 to 2001 made no campaign promises. He did not attack his opponents. And he only recently began speaking publicly.

On Saturday, the official tally gave him 49.6 percent of the votes, with 72 percent of the stations counted. But foreign electoral officials said an independent survey showed Preval received 54 percent of the vote, although the survey has yet to be adjusted for blank ballots, which could reduce each candidate’s percentage points slightly.

Preval supporters marched past the National Palace to proclaim his victory. The second-place candidate, former President Leslie Manigat, had a mere 11.58 percent. But with 32 contenders in the race, electoral officials couldn’t say whether Preval got the 50 percent needed to avoid a run-off.

The slow pace of the counting for the presidential and legislative elections Tuesday has been stoking tension among Preval supporters, particularly given that the electoral council is controlled by rival parties.

An outright Preval win would be a stunning defeat for a political elite that hoped to gain power after President Jean-Bertrand Aristide – a fiery former slum priest and Preval’s political godfather – fled the country in 2004 as armed rebels moved towards the capital.

As president, Preval would face the task of rebuilding a country whose institutions have been decimated, whose political culture is fractured along class lines and whose people are exhausted by years of violence and hunger.

To do so, many observers say, he must come out of his mentor’s shadow. Specifically, Preval would have to move quickly to disarm the slum gangs that Aristide armed as virtual militias – and which have since set off a devastating wave of kidnapping and bloodshed.

“People fear that if he cannot free himself from the Aristide base, he might become a prisoner of the very violent methods of that base,” said Claude Moise, chief editorialist of the newspaper Le Matin.

Moise said he hopes Preval finds the fortitude to do what he couldn’t do earlier.

During his term in office, Preval was hobbled from the start. Aristide, who had won the presidency in 1990 but was ousted by a military coup nine months later, felt he should get an extra three years to make up for his time in exile before 20,000 U.S. troops helped restore him to power. While he reluctantly endorsed Preval on the last day of campaigning, Aristide placed his own loyalists in the government and the police.

Preval found himself at the mercy of his old friend. Even the bodyguards at the presidential National Palace were more loyal to Aristide – a point underscored when his wife found her dog bleeding from a machete slash.

“Aristide created, inside the public administration, forces that were faithful to him,” said Moise. “So Preval was accused of being weak. … I think he was fearful of Aristide.”

How much Preval has changed since then is a mystery.

He has vigilantly avoided discussing how he would handle the explosive issue of whether Aristide will return. While the militant wing of his base is demanding the return of the ousted president from exile in South Africa, most observers agree such a move would cause political chaos.

Preval has only said Haiti’s Constitution does not allow exile. Yet he notably refused to run on the ticket of Aristide’s Lavalas Family party and has accused it of corruption. He formed his own party, Lespwa, or hope in Creole. And he picked as his campaign manager Bob Manuel, a former minister in Preval’s cabinet who fled the country under threats from Aristide thugs.

If he wins the next presidential term, Preval will also have support of the 9,500-member U.N. Peacekeeping force, which arrived in 2004 to stabilize Haiti, and hundreds of millions of dollars pledged by international donors.

But Preval’s caginess on the subject of Aristide concerns his critics.

“Maybe he does want to rehabilitate himself, but he does not speak, so we do not know,” said Moise.

Since the election, Preval has secluded himself in this northern mountain village five hours by road from Port-au-Prince, where he lives in a small tin-roofed home on the central square.

It is his life here in Marmelade, his grandparents’ hometown, that he likes to talk about.

For five years, he completely disappeared from public view and began a project to help about 900 local peasants grow coffee, citrus and bamboo, with a $5 million grant from the Taiwanese government.

For an ex-president, his apparent lack of wealth is striking. Where Aristide lived in a luxurious estate with lush gardens and a swimming pool, Preval’s home is 800 square feet, maximum. His bedroom barely fits the bed. Toiletries rest on the windowsill.

A ways down the road, the cooperative now boasts a coffee and orange juice processing plant and a small factory to make bamboo furniture.

“In five years, we multiplied the peasants’ income by four,” Preval said Saturday.

He says it is this success that brought him back to politics. On July 27, more than 1,000 peasants camped out at the cooperative and urged him to run for president, Preval said.

“What they say about Preval is he speaks very little, he listens a lot,” said FranCois Severin, Preval’s longtime friend and partner in the Federation of Associations of Native Coffee Growers. “This is his advantage.”

Preval is most comfortable trying to develop loyal relationships with those he cares for, say his friends. He is funny and a bit sly – and hopelessly flirtatious with women.

When he was being treated for prostate cancer in Cuba after he left office, his ex-wife Geri spent her own money to stay with him.

And rather than making grand ideological proclamations, he seeks small solutions, friends say.

As president, he built roads and schools, lowered the price of fertilizer for peasants and began to resolve land disputes that had rural towns in bloody feuds.

“He was the one who tried to fix the place,” said Venithe Saint Cyr, 42, who grew up in the countryside but had to move to the Cite Soleil slum of Port-au-Prince to find work. “Where I came from the countryside, Preval built a road so my family could transport their goods and he kept the fertilizer down.”

But the progress Preval made was severely limited. He did not have a majority in the parliament. By 1997, his government was paralyzed.

Preval largely retreated into the National Palace. His public appearances seemed awkward. When he arrived at the gruesome scene of a 1997 ferry accident in which more than 170 people died, one of the first things he did was ask for a cold beer.

“It was a sterile presidency,” said Moise.

The legendary radio journalist and fellow agronomist Jean Dominique tried to inspire Preval, an intimate friend, to break with Aristide and grab the reins of government.

“He wanted Rene to become autonomous,” said Michele Pierre-Louis, a long-time friend of Preval. “Jean would say: `He has to have the stature of head of state. That’s what I’m working on.’”

Pierre-Louis met Preval when he was studying agronomy in Belgium and she was studying in France. When they met again in Haiti during the 1970s, they became fast friends. Wondering what to do with their lives, they scrounged financing from their parents and started a downtown bakery – the Boulangerie du Centre.

The bakery donated bread to the St. Jean Bosco church in the slum of La Saline, where Aristide was a priest. He and Preval became friends and allies in the fight against the dictatorship of Jean Claude “Baby Doc” Duvalier.

“Anyone who wasn’t for revolution at the time didn’t have his heart in the right place,” said Pierre-Louis.

After Duvalier fled the country and Aristide won the country’s first totally free and democratic presidential elections, he appointed Preval as prime minister. But by the time Preval became president himself, he seemed tortured by the pressures pushing from every angle.

When friend Jean Dominique was shot outside his radio station in 2000, following programs highly critical of Aristide’s party, Preval met Pierre-Louis at the hospital.

Her brother-in-law, Father Jean Pierre-Louis, had been assassinated two years before, and police never found the assailants. She looked into Preval’s eyes.

“This happened during your presidency,” she said. “I hope this time there will be an investigation.”

She sighs at his response that day.

“I hope so,” Preval said.

The murder was never solved.

******************************
KONTAK ENFOMASYON POU MEDYA AYISYEN:

Ayisyen, want justice and their sovereignty, not charity, dependency or UN
protectorate.

*
Call, call, call and email the Haitian Radio and TV Stations IN HAITI:

Radio Solidarite (011 509) 245 5055, 245 5055, 245 5836)
E-mail: venelremarais@yahoo.fr

Radio Ginen, 246 2867
Email: radyoginen@radyoginen.com and feedback@radyoginen.com

Melodie FM 221 8568 or 221- 8596
Email: melodiefm@hotmail.com

Radio Tropic FM (011 509) 244 0571
Email:

Radio National Dí Haiti – 223 – 5712, 0r 223-6264
email: (info@radiohaiti.com)

Radio Galaxie, 223-9942 or 223-9943
Email: laradiogalaxie@yahoo.fr

Radio Vision 2000 – 245-4914
Email: administration@radiovision2000.com , and info@radiovision2000.com

Radio Kiskeya 244-6605 or 244- 6607
Email: admin@radiokiskeya.com

Radio Metropole, 246ñ2626 or 246-5335
E-mail: administratio@radiometropolehaiti.com

Radio Caraibe FM ñ 223-0644 or 223-6827
Email: radiocaraibesfm@yahoo.fr

Radio Megastar –
Email:

Radio Antilles – 408 – 9415, 550 – 7313
Email:

Radio Balade FM 011-509-268-6607
Email: baladefm@yahoo.com
www.radiobalade.com

******************

Ask the ones you reach for the numbers for the other stations in Haiti.

Call Haitian TV stations:
Telemax,
Channel 11,
Tele Ginen
Television National D’Haiti…

Association des Journalistes Haitiens (AJH) / Reuters
Guyler C. Delva | 558 – 9048 | guylerdelva@yahoo.fr
**

Contact information for US local and national media is:
capwiz.com/wa/dbq/media

*****************************************
Forwarded by the Haitian Lawyers Leadership Network
www.margueritelaurent.com/law/lawpress.html
*****************************************
Men Anpil Chay Pa Lou!

  
Main Index >> Haiti Index